Nápověda

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Petrus, som är sändebud1 åt Jesus Kristus.Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen, och som bor utspridda i provinserna Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien.
2 Ni tackade ja till Guds, vår Fars, inbjudan att få tillhöra honom, och har nu fått förlåtelse för era synder, eftersom Jesus dog för att ta vårt straff precis så som Gud för länge sedan hade planerat. Och genom kraften i Guds Ande kan ni nu lyda Jesus Kristus och leva helt för honom. Jag ber att Gud ska visa er godhet, och att ni mer och mer ska fyllas av hans frid.

Hoppet om evigt liv

3 Låt oss hylla Gud, han som är Far till vår Herre Jesus Kristus. I sin oändliga godhet lät han oss födas en gång till. Han födde oss till ett nytt andligt liv2, eftersom vi tror på att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Och genom att Jesus uppstod har vi fått ett säkert hopp
4 om att en dag få ärva allt det goda som väntar hos Gud. Ja, vi ska få det eviga livet, som aldrig kan förstöras eller förlora sin härlighet.
5 Denna eviga räddning, som Gud ska avslöja vid tidens slut, ligger redan och väntar på er. Och eftersom ni litar på honom, ska han genom sin kraft bevara er, så att ni verkligen får del av den.
6 Var därför glada och jubla över er räddning, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar.
7 Genom dessa prövningar förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, på samma sätt som guld förädlas genom att man hettar upp det över eld. Denna äkta tro är oändligt mycket mer värd än guldet, som till slut bara ska försvinna. Men när Jesus Kristus kommer tillbaka ska ni få del av hans härlighet och bli hyllade och ärade på grund av er tro.
8 Ni älskar Jesus trots att ni inte kan se honom. Ja, trots att ni ännu inte har sett honom, tror ni på honom och jublar. Ni fylls av en härlig och obeskrivlig glädje,
9 eftersom ni vet att Gud snart ska belöna er tro och rädda er för evigt.
10 Det var denna räddning profeterna3 så ivrigt längtade efter och försökte förstå. De framförde Guds budskap om den kärlek och förlåtelse som ni skulle få uppleva, men visste inte själva vad det handlade om.
11 Kristus Ande inom dem förutsa att Kristus först måste lida, och att han sedan skulle återvända till härligheten hos Gud. Och de undrade när detta skulle hända, och hur det skulle gå till.
12 Gud visade dem att budskapet inte gällde deras egen tid, utan att det gällde er som skulle leva långt senare. Och nu har detta budskap om räddning nått er. Guds heliga Ande, som Gud sände, har ju gett människor kraft att komma till er med det glada budskapet om Jesus. Och det budskapet är så fantastiskt att till och med änglarna längtar efter att få veta mer om det.
13 Håll därför huvudet kallt och var beredda. Se till att hålla fast vid hoppet om att Jesus Kristus i sin godhet räddar er för evigt då han kommer tillbaka.

Håll er rena från synden

14 Lyd Gud, eftersom ni är hans barn. Låt er inte längre drivas av de onda begär som styrde er innan ni kände Jesus.
15 Lev helt för Gud och håll er rena från all synd, eftersom han som inbjöd er att tillhöra honom är ren och helig.
16 Han har ju själv sagt i Skriften4: ”Ni ska hålla er rena från synd, för jag är ren och helig.”
17 Kom ihåg att han som ni kallar Far när ni ber, en dag ska döma alla människor. Och han gör ingen skillnad på människor, utan alla ska dömas efter vad de har gjort. Visa därför respekt för Gud och lyd honom under den korta tid ni lever här på jorden.
18 Ni vet själva hur mycket det kostade Gud att köpa er fria från det meningslösa liv både ni och era förfäder levde. Lösensumman bestod ju inte av silver eller guld, som bara är materiella värden som snart ska försvinna.
19 Nej, ni köptes fria genom Jesus Kristus dyrbara blod. Kristus, som aldrig hade syndat, var Guds felfria lamm som offrades för att ta straffet för era synder.
20 Han var utsedd av Gud för den här uppgiften redan innan världen skapades. Men det var först nu vid tidens slut som han kom till jorden för att rädda er.
21 Tack vare Kristus har ni nu börjat tro på Gud. Gud uppväckte ju Kristus från de döda och lät honom sedan återvända till härligheten hos Gud, och därför tror ni på Gud och har ett säkert hopp om att han ska infria sina löften.
22 Ni har fått förlåtelse för era synder genom att tro på det sanna budskapet om Jesus, och kan nu visa varandra en uppriktig kärlek. Se därför till att ni älskar varandra av hela hjärtat.
23 Ni har ju blivit födda en gång till, inte genom en mänsklig födelse, utan genom en övernaturlig, då Gud sådde sitt eviga och livgivande budskap i era hjärtan.
24 Det står ju i Skriften5: ”Människan är som gräset, och all hennes härlighet är som ängsblommornas skönhet. Gräset vissnar och blommorna faller av.
25 Men Herrens budskap består i evighet.”6 Och det är detta budskap ni nu har fått höra.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:3 Andligt liv är att ha gemenskap med Gud.
3 1:10 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 1:16 På grekiska: Ni ska vara heliga, för jag är helig. Se Tredje Moseboken 11:44‑45; 19:2 och 20:7.
5 1:24 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
6 1:24-25 Se Jesaja 40:6‑8.
© 2019 ERF Medien